Privacy

Direkt Holidays is zich bewust van de private, persoonlijke gegevens van de bezoeker van deze website. Wij nemen deze verantwoordelijkheid serieus en vinden het één van onze belangrijkste taken uw privacy te waarborgen. Door middel van dit document willen wij u erover informeren welke gegevens wij registreren. Hoe ze worden verwerkt en hoe ermee wordt omgegaan.

Welke persoonsgebonden data vragen wij van u en waarvoor worden ze gebruikt?
U kunt onze site zonder uitzondering gebruiken zonder dat wij weten wie u bent. Als u een onderkomen wilt boeken, dan vragen wij u naar uw naam en verdere persoonlijke informatie, o.a. adres, email adres en telefoonnummer.

De informatie die wij van u krijgen, gebruiken wij om uw vragen te beantwoorden, om de boekingen af te handelen en om de diensten af te rekenen. Wij gebruiken uw informatie ook om met u over boekingen en dienstverlening te communiceren, onze diensten te verbeteren, onze nieuwsbrief te sturen en om accommodaties te kunnen aanbevelen, die interessant voor u kunnen zijn, voor zover u hiermee akkoord bent gegaan. Dit verdere gebruik van uw data, dat niet met uw boekingen, communicatie met ons, de rekeningen en/of dienstverlening te maken heeft (nieuwsbrief, aanbevelingen, verbetering van onze diensten), kunt u te allen tijde schriftelijk beëindigen.

U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

Direkt Holidays Reisebüro GmbH
Königsleiten 2a
5742 Wald im Pinzgau
Österreich
info@direktholidays.at

Het opzeggen van de nieuwsbrief is altijd mogelijk en kan middels een bericht aan info@direktholidays.at of via de daarvoor bestemde Link in onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken data voor het vervullen van onze wettelijke verplichtingen, o.a. de bewaarplicht van de belastingdienst.

Welke dat verstrekken wij aan derden?
Als verantwoordelijke voor de verwerking geven wij af en toe data aan derden door, zover dit nodig is voor de voltooiing van de boeking en vervulling van onze service, inclusief after sales service en vragen over tevredenheid, als ook ter bescherming tegen bedrog en overige misdrijven. De ontvangers van de data hebben toegang tot persoonlijke informatie, die voor uitvoering van hun taken nodig zijn.

De voornoemde bedrijven mogen de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn zij verplicht de informatie te gebruiken zoals wordt verlangd in de privacyverklaring en de privacywetgeving.

Ook dragen wij data over aan derden, als wij op grond van wettelijke voorschriften daartoe bevoegd of verplicht zijn. (Bijvoorbeeld verstrekking aan autoriteiten ten behoeve van strafvervolging.)

Voor zover u hebt toegestemd, verstrekken wij uw contactdata aan andere ondernemingen, zodat deze producten en diensten kunnen aanbieden, die u zouden kunnen interesseren.

Welke dat registreren wij automatisch?
Als u onze website bezoekt, slaan onze servers standaard het IP-adres op dat u door uw internetaanbieder kreeg toegewezen. De website vanwaar u ons bezoekt, de sites die u bij ons bezoekt, de tijd en de duur van uw bezoek en ook enige informatie die gewoonlijk door de browser wordt verzonden. Deze data dienen uitsluitend onze statistische analyse. Wij kunnen deze data niet aan een bepaalde persoon verbinden en wij verstrekken deze data niet aan andere databanken.

Voor welk doel gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken cookies op onze website. Zij dienen ertoe onze website gebruiksvriendelijk, effectief en veilig te maken. Cookies zijn kleine tekstfiles, die lokaal in het geheugen van de internetbrowser van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies maken het ons mogelijk, uw computer te herkennen als u op onze website terugkeert. Daardoor wordt info opgeslagen met uw voorkeuren en zo kunnen wij onze website aanpassen aan uw persoonlijke interesses en de snelheid van de antwoorden op uw vragen verhogen. Een cookie bevat normaliter de domeinnaam vanwaar de cookiedata verstuurd werden, alsook informatie over van wanneer de cookie bestaat en een alfanumeriek identificatie teken, de zogenaamde Cookie-ID. Er vindt geen verwijzing naar u persoonlijk plaats, geen samenvoeging van Cookie-ID met uw naam, uw IP-adres, of met gelijksoortige data, die een verwijzing van de cookie naar uw persoonlijke data mogelijk zouden kunnen maken.

Naast de zogenaamde session cookies, die automatisch worden gewist zodra u zich uitlogt of uw browser afsluit, gebruiken wij bijvoorbeeld voor de functie "Mijn gebruikersdata opslaan" ook permanente cookies, die een terugkerende gebruiker herkennen. Deze cookies worden twee jaar na uw laatste bezoek automatisch gewist. Onze cookies richten geen schade aan op uw computer.

Wij werken samen met zakenpartners, zoals Google Analytics, die ons ondersteunen bij het aantrekkelijker maken van de lay-out en het aanbod. Daarom worden bij uw bezoek aan de website ook cookies van deze zakenpartners op uw harde schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om cookies die automatisch worden gewist na bepaalde tijd. Ook door de cookies van onze partners worden alleen gegevens onder een Cookie-ID verkregen, die het onze partners mogelijk maken u met reclame te benaderen, die u daadwerkelijk kan interesseren.

Onze website maakt gebruik van zogenaamde tracking technologieën, om het internetaanbod op een interessante wijze vorm te geven. Deze techniek maakt het mogelijk om gebruikers die al eerder geïnteresseerd waren in onze website, te attenderen op reclame op de sites van onze zakenpartners. Het invoegen van deze reclame op de sites van onze partners ontstaat ten gevolge van een cookie technologie en een analyse van het voorgaande gebruiksgedrag.

Deze analyse vindt plaats onder een pseudoniem en er worden geen gebruikersprofielen met uw persoonlijke data samengevoegd. In het geval dat u de aanmaak van gebruikersprofielen niet toestemt, kunt u daar met een bericht aan ons tegen protesteren. Er wordt dan een speciale Opt-out-Cookie op uw computer geplaatst, die blijvend op uw computer moet worden opgeslagen. Mocht u deze cookie wissen of wordt het door browserinstellingen automatisch gewist, dan moet u bij een volgend bezoek aan onze site deze cookie opnieuw installeren.

Als u niet wilt dat:

wij informatie over uw surfgedrag verzamelen,
en in het geval dat een boeking plaatsvond via een afzonderlijke actie, de betreffende actie kunnen terug vervolgen,

dan kunt u de cookies van andere aanbieders, die niet van belang zijn voor het surfen op www.direktholidays.at, deactiveren. Hiertoe wordt een cookie op uw computer opgeslagen, waarvan de enige functie eruit bestaat het opslaan van de genoemde cookies op uw computer te blokkeren. Deze cookie werkt 13 maanden.
Wilt u het opslaan van cookies van derden deactiveren? NEE/JA

Wat moet u doen, als geen cookies opgeslagen moeten worden?
U kunt de installatie van cookies door een bepaalde instelling van uw browser software verhinderen. Uiteraard kunt u te allen tijde de cookies verwijderen met hulp van de betreffende browserfunctie. Als u cookies verwijdert of uw browser zo instelt dat hij cookies afwijst, kan dat de functie van de website beïnvloeden. Als u alleen onze eigen cookies wilt gebruiken, maar niet de cookies van onze dienstaanbieders en partners, kunt u in uw browser de instelling "Cookies van derden "blokkeren" kiezen.

Welke Web Analytics Services gebruiken wij?
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse dienst van Google Inc. (Kortweg "Google" genaamd.)  Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstfiles die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die vervolgens een analyse mogelijk maken van het gebruik van de betreffende website.
De door de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en opgeslagen.
Op deze website is de IP anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruiker van Google binnen de lidstaten van de EU, of in verdragsstaten die deel uitmaken van het verdrag betreffende de Europese handelsruimte, vooraf versleuteld wordt. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar versleuteld. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te beoordelen, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om de website aanbieder van gegevens te voorzien over de website-, en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser is overgedragen, wordt niet samengevoegd met ander data van Google.

U kunt de opslag van voornoemde cookies door een bepaalde instelling van uw browser software verhinderen. In dat geval kunt u mogelijk niet over alle functies van deze website beschikken. Bovendien kunt u de vastlegging van de door de cookie geproduceerde, op uw website gebruik gebaseerde data (inclusief uw IP-adres), als ook de verwerking van deze data, door Google verhinderen, als u de via onderstaande Link beschikbare Browser-Plug-in downloadt en installeert. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zijn uw data beveiligd tegen hacking en cracking?
Wij willen u verzekeren dat wij uw bij ons opgeslagen persoonlijke data tegen onrechtmatige hacking en cracking zullen beveiligen, zover dit met hulp van moderne technische en organisatorische middelen mogelijk is. Bij communicatie via email tussen u en ons, kunnen wij geen volledige zekerheid geven, ondanks de verschillende door ons gebruikte beveiligingsmaatregelen. Bij het uitwisselen van vertrouwelijke informatie adviseren wij schriftelijke communicatie per briefpost.

Hoe krijgt u inlichtingen over opgeslagen persoonlijke data?
Op aanvraag zullen wij u graag inlichten over uw bij ons opgeslagen persoonlijke data, de herkomst van deze data, de ontvanger van deze data en het doel van de opslag. (Conform § 13, artikel 7 TMG (Telemediengesetz) en § 34 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)

Verantwoordelijke instantie voor de databeveiliging

Direkt Holidays Reisebüro GmbH
Königsleiten 2a
5742 Wald im Pinzgau
info@direktholidays.at

Hebt u verder nog vragen?

Vanzelfsprekend verstrekken wij u indien gewenst ook verdere informatie, die niet met deze privacyverklaring werd gegeven. Wendt u zich tot: info@direktholidays.at

Rechtsgeldigheid van de uitsluiting van aansprakelijkheid
De uitsluiting van aansprakelijkheid vanwaar naar deze site werd verwezen, is als onderdeel van het internetaanbod te betrachten. Voor zover gedeeltes of individuele formuleringen in deze tekst niet, niet meer, of niet volledig overeenkomstig het geldende rechtssysteem zijn, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid daarvan niet aangedaan.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse dienst van Google Inc. (Kortweg "Google" genaamd.)  Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstfiles die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die vervolgens een analyse mogelijk maken van het gebruik van de betreffende website.
De door de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en opgeslagen.
Op deze website is de IP anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruiker van Google binnen de lidstaten van de EU, of in verdragsstaten die deel uitmaken van het verdrag over de Europese handelsruimte, vooraf versleuteld wordt. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar versleuteld. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te beoordelen, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om de website aanbieder van gegevens te voorzien over de website-, en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser is overgedragen, wordt niet samengevoegd met ander data van Google.
U kunt de opslag van voornoemde cookies door een bepaalde instelling van uw browser software verhinderen. In dat geval kunt u mogelijk niet over alle functies van deze website beschikken. Bovendien kunt u de vastlegging van de door de cookie geproduceerde, op uw website gebruik gebaseerde data (inclusief uw IP-adres), als ook de verwerking van deze data, door Google verhinderen, als u de via onderstaande Link beschikbare Browser-Plug-in downloadt en installeert. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Facebook-Plug-ins (Like-Button)
Op onze websitepagina's zijn Plug-ins van het sociale medium Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook Plug-ins herkent u aan het Facebooklogo of de "Like" knop op onze site. U vindt hier een overzicht van de Facebook Plug-ins: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Als u onze website bezoekt, wordt door de Plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebookserver gemaakt. Facebook krijgt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u de Facebook "Like" knop aanklikt en u ingelogd bent bij Facebook, kunt u de inhoud van onze site naar uw Facebook profiel Linken. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze site aan uw gebruikersprofiel toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de overgedragen data en geen weet hebben van het gebruik ervan door Facebook. Verdere informatie hierover vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy . Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek in uw gebruikersprofiel opslaat, logt u zich dan uit bij Facebook.