jonge boompjes

Elke boom is belangrijk voor onze omgeving, dus we willen er graag een bijdrage aan leveren en zijn het boomzaailproject gestart. Bij elke boeking zet "Direkt Holidays" een kleine boom in het gebied.
Bomen geplant doel 5.000 bomen planten
39 %
Zaailingen / boeking
1659 Bomen
Bomen gedoneerd
326 Bomen

onze visie

Bomen planten & klimaat beschermen.

Uw bijdrage voor klimaatbescherming!

 

Elke boom slaat koolstof op. Zodoende is 46% van alle gebonden koolstoffen op aarde in de bossen te vinden.
Wereldwijd is plaats voor een miljard hectare bos, dat zou twee derde van de door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot binden.

Dienovereenkomstig zou de opwarming van de aarde kunnen worden teruggebracht tot 1,5 graden.

duurzame actie

  • Bossen zijn niet alleen mooi om in te wandelen, maar ze produceren ook zuurstof en geven dat af aan de lucht. Mensen en dieren hebben deze zuurstof nodig om te leven.
  • Een volwassen boom levert dagelijks zuurstof voor 15 mensen. Bomen dienen ook als beschutting tegen de zon en lawines, zijn de voedselbron voor veel dieren en zijn een waardevolle bouwstof.

Doneer bomen

Het toerisme is een van de factoren, die door verhoogde verkeersdichtheid, verbruik van bronnen en gebruik van grond en bodem, het meeste bijdraagt aan de CO2-stijging.

Wij van „Direkt Holidays“ gebben daarom besloten voor elke boeking een boom te planten. U kunt graag deelnemen aan dit project door middel van een boomdonatie. De donatie voor een jonge boom is € 2,50.

Alle boomstekken worden in de zomer middels een "boom-plant-actie" in onze regio geplant.

Help ons a.u.b. met uw donatie!
 

Elke boom telt!