Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering of omboeking na totstandkoming van de overeenkomst is Direkt Holidays gerechtigd de volgende storneringskosten in rekening te brengen:

– tot 43 dagen voor aanvang van de huurtermijn: 10%
– van 43 tot 29 dagen voor aanvang van de huurtermijn: 50%
– van 29 tot 20 dagen voor aanvang van de huurtermijn: 80%

– van 19 dagen voor aanvang van de huurtermijn: 100%

Bij stornering vanaf 19 dagen voor aankomstdatum is de totale prijs verschuldigd. Maatgevend is het tijdstip waarop uw melding bij het boekingskantoor binnenkomt. (Bij melding op zon-, en feestdagen geldt de eerstvolgende werkdag.)

Bij iedere stornering worden administratiekosten van € 50,00 in rekening gebracht.

Annuleringskosten

Annulering wegens “onvoorziene en buitengewone omstandigheden”, die een geplande vakantie onmogelijk maken en die buiten de invloed van de verhuurder c.q. Direkt Holidays liggen, geven recht op onderstaande annuleringsvoorziening.

Indien de geboekte woning ,door ambtelijk regelgeving vóór reisbegin, niet gebruikt kan worden kan, kan deze boeking worden geannuleerd met dien verstande, dat van de reeds betaalde huur inclusief bijkomende kosten het bedrag minus een annuleringskostenbijdrage van 50 Euro vergoed wordt.

Van een alternatief woningaanbod kan geen sprake zijn.

 In alle gevallen is de verhuurder c.q. Direkt Holidays in deze situatie verplicht, met in achtneming van de betreffende ambtelijke beslissingen zo vroeg als mogelijk daarover mededeling te doen.

 Schadevergoeding is in deze uitgesloten

De annuleringsvoorwaarden voor COVID-19 vind je hier.

Annuleringsverzekering

Wij raden aan om gelijk bij de boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze dekt de eventuele storneringskosten bij annulering vanwege ziekte, ongeval, stervensgeval van huurder, meereizenden of naaste familie. (Op vertoon van een medisch attest.)